Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027. Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Katja Kotnik.

V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispela ena popolna prijavnica upravičene organizacije in ena popolna kandidatura.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika, je bila predlagana kandidatka na podlagi pravil postopka avtomatično izbrana za predstavnico. Namestnika predstavnika se v postopku ni imenovalo.

Delo imenovane predstavnice za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027 in njene kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju