Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Italija - Slovenija 2021-2027. Za predstavnico je bila imenovana Nena Bibica.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Kulturno izobraževalno društvo PINA predlagalo kandidatko za predstavnico  Neno Bibica. Tako prijava kot kandidatura sta bili popolni. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postala predstavnica NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

Delo imenovane predstavnice NVO in njen kontaktni podatek za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Namestnica oziroma namestnik predstavnice  se v postopku ni imenoval.

 

Sklep o imenovanju