Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva Občine Idrija. Za predstavnika nevladnih je bil imenovan Edvard Tratnik.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva Občine Idrija.

Do roka, predvidenega za prijavo, je prispela ena prijava za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Kulturno pustno društvo Grapa predlagalo kandidata Edvarda Tratnika.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan le en kandidat za predstavnika, je bil za predstavnika nevladnih organizacij avtomatično imenovan Edvard Tratnik.
 

Sklep o imenovanju