Začel se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v občini Idrija. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 28. 5. 2015.

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva občine Idrija.

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odst. 17. člena Zakona o občinskem redarstvu - ZORed).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da zainteresirane nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata). Prijavnica za sodelovanje je objavljena na koncu tega poziva. Sedež v občini Idrija ni pogoj za sodelovanje.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

13. 5. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
28. 5. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
29. 4. 2015 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav (objava seznama upravičencev in kandidatov);
3. 6. 2015 - rok za dopolnitev prijav
4. 6. 2015 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
11. 6. 2015 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
11. 6. 2015 - začetek volitev (pogojno)
15. 6. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
16. 6. 2015 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati poznajo področje človekovih pravic.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana,
  • po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si


Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 28. 5. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.