Zaključil se je postopek izbora predstavnikov NVO na področju energetike in trajnostne mobilnosti v Svetu ministrov za sodelovanje z NVO. Za predstavnika na področju energetike je bil izbran Taj Zavodnik, na področju trajnostne mobilnosti pa Nela Halilović.

V Svetu ministrov za sodelovanje z nevladnimi organizacijami že sodelujejo predstavniki NVO na enajstih področjih, in sicer na področju pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora, področju podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora, področju voda, področju varstvo okolja, področju biotska raznovrstnost, področju zavarovana območja, področju urejanje prostora, področju graditev, področju krožno gospodarstvo, področju podnebne spremembe in področju stanovanj.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo devet prijav upravičenih organizacij. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Ker na javni predstavitvi kandidatov ni prišlo do imenovanja s soglasjem, so se izvedle volitve.

Na volitvah je najvišje število glasov na področju energetike prejel Taj Zavodnik, na področju trajnostne mobilnosti pa Nela Halilović.

Delo imenovanih predstavnikov NVO in njuna kontaktna podatka za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju