Zaključil se je postopek izbora namestnika predstavnice strokovnih inštitucij na predlog organizacij civilne družbe v Svetu za socialno ekonomijo. Za namestnika je bil imenovan Borut Osonkar.

Do roka, navedenega v javnem pozivu, smo prejeli eno prijavo upravičene organizacije in eno kandidaturo, in sicer je Zavod PIP – pravni informacijski center Maribor predlagal Boruta Osonkarja.

Ker je bil namen postopka izbor enega namestnika oziroma namestnice predstavnice v Svetu in je bil tudi predlagan le en kandidat, je bila ta avtomatično imenovan za namestnika in se predstavitve kandidatk oziroma kandidatov in volitve niso izvedle.

 

Sklep o imenovanju