Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in njene oziroma njegovega namestnika v Nacionalni kontaktni točki Slovenije za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe. Za predstavnika nevladnih organizacij je bil imenovan Aleš Kranjc Kušlan.

V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispela ena popolna prijavnica upravičene organizacije in ena popolna kandidatura.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in enega namestnika predstavnika, je bil predlagani kandidat na podlagi pravil postopka avtomatično izbran za predstavnika. Namestnik predstavnika v postopku ni bil imenovan.

Delo imenovanega predstavnika NVO v NKT OECD in njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja ter pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju