Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odboru za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021-2027 (v nadaljevanju: Odbor za spremljanje programov AMIF, SNV in IUMV). Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Tina Divjak.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo pet popolnih prijavnic upravičenih organizacij in ena popolna kandidatura.

Ker je prispela le ena kandidatura, je kandidatka Tina Divjak postala predstavnica NVO v Odboru za spremljanje programov AMIF, SNV in IUMV, namestnika oziroma namestnice pa se ni imenovalo.

Delo imenovane predstavnice NVO v Odboru za spremljanje programov AMIF, SNV in IUMV in njene kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o imenovanju