Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v svet Slovenske akreditacije. Za predstavnika je imenovan Gregor Cerar.

V prvotnem roku ni bilo zadostnega števila prijav za sodelovanje v postopku izbora predstavnika, zato je bil rok podaljšan. Do podaljšanega roka so prispele tri popolne prijave upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku, to je organizacij, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale kandidata:
 

  • Nevenka Žvokelj (predlagatelj: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije – DKAS)
  • Gregor Cerar (predlagatelj: Društvo DOVES - FEE SLOVENIA)


Dne 10. 1. 2017 je bila izvedena javna predstavitev, na kateri pa med kandidatoma ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se isti dan razpisale volitve. Na teh je največje število glasov prejel Gregor Cerar, ki je bil nato imenovan za predstavnika nevladnih organizacij.
 

Sklep o imenovanju