Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Za predstavnike so bili imenovani Tomaž Gorenc, Nela Halilović, Damjan Vinko in Lidija Živčič.

Do roka, navedenega v pozivu, so prispele štiri popolne kandidature in sedem popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje. Ker je bil namen postopka izbor štirih predstavnikov, so bili avtomatično imenovani vsi štirje predlagani kandidati. Tako se je postopek izbora štirih predstavnikov NVO v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja zaključil.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Svetu za trajnostni razvoj in varstvo okolja in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o izboru