Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Za predstavnike nevladnih organizacij so bili imenovani Urban Birsa, Primož Gril in Jure Trbič.

Zaključil se je postopek izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.

 

V roku za prijavo upravičencev in kandidatov so prispele štiri popolne prijave za upravičence, to je organizacije, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidate:

  • Urban Birsa (predlagatelj: Zveza društev Mladinski center Postojna)
  • Primož Gril (predlagatelj: Aeroklub Postojna)
  • Elida Džanić (predlagatelj: Društvo Tvoj telefon)
  • Jure Trbič (predlagatelj: Zavod up, zavod za upravno poslovanje)


28. 9. 2015 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja treh kandidatov s soglasjem. Za predstavnike NVO so tako imenovani: Urban Birsa, Primož Gril in Jure Trbič.