Začel se je postopek izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je podaljšan do 21. 9. 2015.

Razpisujemo postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica Pivka, Loška dolina in Bloke.
 

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odst. 17. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.


Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da zainteresirane nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci oziroma pa so predlagale svojega kandidata). Prijavnica za sodelovanje je objavljena na koncu tega poziva. Sedež v eni izmed občin, ki jih pokriva inšpektorat in redarstvo, ni pogoj za sodelovanje v postopku.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

DODANO 16. 9. 2015:
Ker v predvidenem roku za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev nismo dobili dovolj prijavnic nevladnih organizacij s predlogom za kandidata, podaljšujemo rok za prijavo do 21. 9. 2015 do polnoči. Izvirni rokovnik se je tako ustrezno prilagodil, pri čemer so se nekateri roki nekoliko skrajšali, da se postopek lahko še vedno pravočasno zaključi.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

4. 9. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
21. 9. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
22. 9. 2015 ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav ter objava seznama upravičencev in kandidatov
24. 9. 2015 - rok za dopolnitev prijav
24. 9. 2015 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
28. 9. 2015 ob 16:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
28. 9. 2015 - začetek volitev (pogojno)
1.10. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
2. 10. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati poznajo področje človekovih pravic.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si


Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 21. 9. 2015 do polnoči.


Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.