Zaključil se je postopek izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Za predstavnike nevladnih organizacij so imenovani Kristina Cigler, Goran Forbici, Blaž Perko in Inga Remeta, za njihove namestnike pa Breda Krašna, Jure Lesjak, Sara Ahlin Doljak in Tanja Ploj.

Zaključen je postopek izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Do roka smo na CNVOS prejeli 94 prijavnic. Med temi je bilo 18 nepopolnih oziroma neupravičenih in 19 popolnih kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

3. junija 2024 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so bile razpisane volitve. Na podlagi volitev so bili v Svet imenovani štirje kandidati, ki so prejeli najvišje število glasov, to so Kristina Cigler, Goran Forbici, Blaž Perko in Inga Remeta, ter štirje namestniki predstavnikov, ki so prejeli naslednje največje število glasov, to so Breda Krašna, Jure Lesjak, Sara Ahlin Doljak in Tanja Ploj.

Štiri predstavnike prostovoljskih organizacij in njihove namestnike v Svet Vlade Republike Slovenije za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij bo na podlagi postopka izbora imenovala tudi Slovenska filantropija.

Delo imenovanih predstavnikov NVO in njihovih namestnikov v Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ter njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju