Zaključil se je postopek izbora namestnika oziroma namestnice predstavnika NVO v Nacionalni kontaktni točki Slovenije za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za večnacionalne družbe (NKT OECD). Za namestnico je imenovana Elena Lunder.

Do roka, določenega v pozivu, sta prispeli dve popolni prijavnici upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku in dve kandidaturi. Nevladne organizacije so predlagale svoje kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Edini dve kandidatki sta se še pred javno predstavitvijo sporazumeli, da namestnica predstavnika NVO v NKT OECD postane kandidatka Elena Lunder.

Delo predstavnika NVO v NKT OECD in njegove namestnice ter njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju