Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020. Za predstavnika je bil imenovan Matjaž Radin.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, so prispele 4 prijave upravičenih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura. Vse 4 prejete prijave upravičenih organizacij in kandidatura so bile popolne. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidat postal predstavnik NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju