Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Hrvaška za obdobje 2021-2027. Za predstavnico NVO je bila imenovana Andreja Pavlin, za namestnika predstavnice pa Bojan Vogrinčič.

Do roka, določenega v javnem pozivu, so prispele prijave štirih upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Zavod Dobra družba je kot kandidatko za predstavnico NVO predlagal Andrejo Pavlin, Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje pa kandidata Bojana Vogrinčiča.

Tako prijave kot kandidaturi so bile popolne. Ker sta se oba kandidata sporazumela, kateri od njiju bo predstavnik NVO in kateri namestnik še pred javno predstavitvijo kandidatur in ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, sta na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidata postala predstavnika NVO. Zato je  bil izdan Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

Delo imenovane predstavnice NVO in njenega namestnika ter njun kontaktni podatek za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o imenovanju