Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občin Slovenj Gradec. Za predstavnika je bil imenovan Matej Jeromel.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec.

Do roka, navedenega v javnem pozivu, je prispela samo ena prijava za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Športno društvo Smiklavž predlagalo za kandidata Mateja Jeromla.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan le en kandidat za predstavnika, je bil za predstavnika nevladnih organizacij avtomatično imenovan Matej Jeromel.