Začel se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 2. 3. 2015.

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec.

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odst. 17. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata). Sedež v Slovenj Gradcu ni pogoj za sodelovanje.

Prijavnica je objavljena na dnu te strani.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Zaradi zagotovitve nemotenega dela komisije so roki, določeni v poslovniku nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

16. 2. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
2. 3. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
3. 3. 2015 ob 14:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav (objava seznama upravičencev in kandidatov)
5. 3. 2015 - rok za dopolnitev prijav
6. 3. 2015 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
10. 3. 2015 ob 14:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
10. 3. 2015 - začetek volitev (pogojno)
12. 3. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
13. 3. 2015 ob 14:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati poznajo področje človekovih pravic.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: matej@cnvos.si
Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 2. 3. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.