Zaključil se je postopek izbora predstavnika_ce nevladnih organizacij v Medresorski delovni skupini za preprečevanje radikalizacije. Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Katarina Bervar Sternad.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo osem popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura. Ker je bilo število prejetih kandidatur enako številu predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postala predstavnica. Vodja postopka je izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal. Namestnik predstavnice v postopku ni bil imenovan.

 

Sklep o imenovanju