Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Za predstavnici sta bili imenovani Alenka Vodončnik in Tina Divjak.

Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Do roka navedenega v javnem pozivu je prispelo 80 popolnih prijav za upravičence, to je organizacij, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidatke oziroma kandidate:

  • Alenka Vodončnik (predlagatelj: Zavod ZRI, Celje),
  • Ivan Kramberger (predlagatelj: Sožitje - medobčinsko društvo Gornja Radgona),
  • Peter Cokan (predlagatelj: EIC Univerzum Minerva Maribor in drugi) in
  • Tina Divjak (predlagatelj: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij)

 

4. 2. 2015 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med prisotnimi kandidati prišlo do imenovanja s soglasjem, kdo bi bila najprimernejša predstavnika NVO, in sicer sta bili izbrani:
  • Alenka Vodončnik in
  • Tina Divjak

 
Ker sta bili predstavnici NVO imenovani s soglasjem, se volitve niso razpisale oziroma izvedle.