Začel se je postopek izbora 2 (dveh) predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Rok za prijavo kandidatov in upravičencev je 2. 2. 2015.

Razpisujemo postopek izbora 2 (dveh) predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Omenjeni odbor se sestane najmanj enkrat letno ter pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Nadalje odbor preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti. Odbor lahko tudi predloži pripombe organu upravljanja v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev (49. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejša. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica je objavljena spodaj.

Zaradi zagotovitve nemotenega dela odbora so roki, določeni v poslovniku nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

26. 1. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
2. 2. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
3. 2. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav; objava seznama upravičencev in kandidatov
4. 2. 2015 ob 15:00 - rok za dopolnitev prijav; objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
4. 2. 2015 ob 15:30 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
4. 2. 2015 - začetek volitev (pogojno)
8. 2. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
9. 2. 2014 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 2. 2. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.