Zaključil se je postopek izbora predstavnic nevladnih organizacij v Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije. Za predstavnici nevladnih organizacij sta bili imenovani Katja Zabukovec Kerin in Polona Kovač, za namestnici pa Katarina Bervar Sternad in Alenka Kukolj.

Zaključil se je postopek izbora dveh predstavnic nevladnih organizacij in njunih namestnic v Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije.

V roku za prijavo upravičencev in kandidatov so prispele štiri popolne prijave za upravičence, to je organizacije, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidatke:

  • Katarina Bervar Sternad (predlagatelj: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana)
  • Polona Kovač (predlagatelj: Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi)
  • Alenka Kukolj (predlagatelj: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja)
  • Katja Zabukovec Kerin (predlagatelj: Društvo za nenasilno komunikacijo)

Med kandidatkami je prišlo do imenovanja predstavnic in namestnic s soglasjem. Za predstavnici sta bili imenovani Katja Zabukovec Kerin in Polona Kovač, za namestnici pa Katarina Bervar Sternad in Alenka Kukolj.