evalvacija projektov in programov

Kaj vam ponujamo?

Namen evalvacije je oceniti izvedene aktivnosti in identificirati dosežke ter priložnosti za izboljšave. Obseg evalvacije seveda prilagodimo vašim željam in potrebam ter razpoložljivim sredstvom (čas, denar).

Naši svetovalci vam lahko pomagajo izvesti celovito vrednotenje projektov in/ali programov z vidika sledečih kazalnikov:

 • postavljenih ciljev – ali so bli realno zastavljeni in ali so bili doseženi,

 • kakšne koristi so od aktivnosti imeli udeleženci oziroma celotna skupnost,

 • ustreznost izbora aktivnosti, s katerimi se je reševal določen problem (ali smo se problema lotili na najbolj optimalen način),

 • učinkovitosti, ekonomčinosti in transparentnosti porabe sredstev,

 • ustreznosti metod komuniciranja z deležniki in javnostjo,

 • zadovoljstva uporabnikov in deležnikov,

 • vpliva in koristi (kaj je bilo narejeno, kateri problemi rešeni, kako to vpliva na reševanje drugih problemov) in

 • trajnosti.

Evalvacija se lahko izvede že med samim izvajanjem projetka, lahko pa tudi po zaključku, a vsekakor boste s pomočjo dobro izvedene evalvacije lahko:

 • izboljšali vodenje svojih projektov in programov,

 • pridobljeno znanje uporabili pri načrtovanje prihodnjih aktivnosti,

 • povečali odgovornost do svojih uporabnikov in financerjev,

 • bolj izkoristili obstoječe vire – čas, denar in osebje,

 • si zagotovili materiale za boljše zagovorništvo in fundraising (pridobili dokaze o vrednosti svojega dela) in

 • povečali ugled vaše organizacije.

Kako poteka svetovanje?

Osebno: po dogovoru v prostorih na Povšetovi ulici 37, 1000 Ljubljana. Za osebno svetovanje pišite na emilija.kastelic@cnvos.si ali pokličite na 01 542 14 22, kontaktna oseba je Emilija Kastelic.
Po elektronski pošti: emilija.kastelic@cnvos.si
Po telefonu: 01 542 14 22

Cenik

Kratki nasveti: Brezplačno za člane CNVOS *
Svetovalna ura: Za nevladne organizacije: 40 EUR **
Za druge pravne osebe: 55 EUR **
* Brezplačno svetovanje naši strokovnjaki nudijo samo nevladnim organizacijam, ki so članice CNVOS, in sicer po telefonu ali po elektronski pošti. Brezplačno svetovanje zajema krajše nasvete s področja evalvacije projektov in programov. Več o brezplačnem članstvu in njegovih prednostih si lahko preberete tukaj. Brezplačno svetovanje CNVOS zagotavlja iz lastnih sredstev.
** Cena ne vključuje DDV