Statistični podatki o nevladnih organizacijah, predstavljeni v razdelku Dejstva in številke, temeljijo na sledečih virih in obdelavah: