povzetek

Število NVO

31. maja 2022 je bilo v Sloveniji registriranih 27.584 nevladnih organizacij, od tega 23.541 društev, 3.780 (zasebnih) zavodov in 263 ustanov. To je 15 manj kot 30. aprila, ko jih je bilo 27.599, od tega 23.559 društev, 3.776 (zasebnih) zavodov in 264 ustanov.

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 500 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2324 zavodov in 251 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 3 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega septembra, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2020 nekaj manj kot 27.000.

Prihodki NVO

Nevladne organizacije smo v letu 2020 ustvarile nekaj več kot 894 milijonov evrov prihodkov, pri čemer so 62,28% k temu prispevala društva. 91,02 % nevladnih organizacij je imelo manj kot 50.000 evrov prihodkov, od tega je 19,30 % je delovalo brez prihodkov.

Prihodki nevladnih organizacij so v zadnjih letih kljub ekonomski in gospodarski krizi rasli vse do leta 2020, ko so bili prvič nižji kot leto poprej. Prihodki društev so se v 2011 in 2013 znižali glede na leto poprej, od tedaj dalje pa rastli in so v 2016 že presegli višino pred znižanji. V 2018 so se povečali za 3,04 %, v 2019 pa za 6,63 %, nato pa v 2020 padli za 15,56%.  Zavodi so imeli upad prihodkov edino v 2012, a so že v 2013 imeli višje prihodke kot pred krizo. Prihodki ustanov so se zmanjšali v 2011 in 2014 glede na leto poprej in so šele v 2015 imele višje prihodke kot pred krizo. V 2016 in 2017 je pri ustanovah spet sledil padec prihodkov, in sicer pod nivo iz leta 2009 in je šele v 2018 in 2019 zopet višji kot prek krizo. Leta 2020 so imele ustanove upad prihodkov, in sicer za nekaj več kot 28%. 

Nevladni sektor je v letu 2020 ustvaril 894 milijona evrov.

Število zaposlenih

V nevladnem sektorju zaposlujemo nekaj več kot 10.000 ljudi. Več kot polovica vseh delavcev je zaposlenih v zavodih, čeprav ti predstavljajo zgolj 12,49 % vseh nevladnih organizacij.

Skupno število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah.

Javno financiranje

Nevladne organizacije so v letu 2003 prejele 166,76 milijonov evrov javnih sredstev, leta 2020 pa 416,04 milijonov evrov.

Od tega so 394,44 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, FURS, javne agencije in zavodi), 21,59 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Od vseh nakazil s strani proračunskih uporabnikov so 59,82 % sredstev (235,95 mio evrov) prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Proračunska javna sredstva je sicer v letu 2020 uspelo pridobiti 15.198 nevladnih organizacij, kar predstavlja 53,05 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.