povzetek

Število NVO

30. novembra 2021 je bilo v Sloveniji registriranih 27.681 nevladnih organizacij, od tega 23.649 društev, 3.768 (zasebnih) zavodov in 264 ustanov. To je 1 manj kot 31. oktobra 2021, ko jih je bilo 27.682, od tega 23.657 društev, 3.761 (zasebnih) zavodov in 264 ustanov.

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 500 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2324 zavodov in 251 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila. Teh je cca. 3 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega septembra, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. 

Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2018 nekaj manj kot 27.000.

Prihodki NVO

Nevladne organizacije smo v letu 2019 ustvarile nekaj več kot 986 milijonov evrov prihodkov, pri čemer so 66,83 % k temu prispevala društva. 88,97 % nevladnih organizacij je imelo manj kot 50.000 evrov prihodkov, od tega je 17,47 % delovalo brez prihodkov.

Prihodki nevladnih organizacij so v zadnjih letih kljub ekonomski in gospodarski krizi rasli vse do leta 2013, ko so bili prvič nižji kot leto poprej. Prihodki društev so se v 2011 in 2013 znižali glede na leto poprej, od tedaj dalje pa rastejo in so v 2016 že presegli višino pred znižanji. V 2018 so se povečali za 5,10 %, v 2019 pa za 7,49 %. Zavodi so imeli upad prihodkov edino v 2012, a so že v 2013 imeli višje prihodke kot pred krizo. Prihodki ustanov so se zmanjšali v 2011 in 2014 glede na leto poprej in so šele v 2015 imele višje prihodke kot pred krizo. V 2016 in 2017 je pri ustanovah spet sledil padec prihodkov, in sicer pod nivo iz leta 2009. Šele v 2018 in 2019 so njihovi prihodki višji kot pred krizo.

Nevladni sektor je v letu 2019 ustvaril 986 milijona evrov.

Če primerjamo povprečen prihodek nevladne organizacije glede na njeno obliko, je ta najvišji pri zavodih, saj znaša nekaj več kot 96.900 evrov. Povprečni prihodki ustanov in društev so precej nižji, in sicer ima posamezna ustanova povprečno nekaj več 50.700 evrov prihodkov, društvo pa nekaj več kot 28.400 evrov. Povprečen prihodek na nevladno organizacijo znaša 36.965,68 evrov.

Število zaposlenih

V nevladnem sektorju zaposlujemo nekaj več kot 9000 ljudi. Več kot polovica vseh delavcev je zaposlenih v zavodih, čeprav ti predstavljajo zgolj 12,19 % vseh nevladnih organizacij.

Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer se je število v 2018 povečalo za 4 %, v 2019 pa za 1,92 % glede na leto poprej.

Javno financiranje

Nevladne organizacije so v letu 2003 prejele 166,76 milijonov evrov javnih sredstev, leta 2019 pa 372,12 milijonov evrov.

Od tega so 349,56 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, furs, javne agencije in zavodi), 22,56 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Od vseh nakazil s strani proračunskih uporabnikov so 67,40 % sredstev (235,59 mio evrov) prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Proračunska javna sredstva je sicer v letu 2019 uspelo pridobiti 16.101 nevladnih organizacij, kar predstavlja 55,99 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.