povzetek

Število NVO

30. junija 2018 je bilo v Sloveniji registriranih 27.605 nevladnih organizacij, od tega 24.052 društev, 3.298 (zasebnih) zavodov in 255 ustanov. To je 7 manj kot 31. maja 2018, ko jih je bilo 27.612, od tega 24.063 društev, 3.292 (zasebnih) zavodov in 257 ustanov.

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 620 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2.324 zavodov in 251 ustanov.

Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih je v povprečju cca. 4 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega julija, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih.

V 2016 je bilo aktivnih 26.481 NVO, od tega 23.258 društev, 2.991 zavodov in 232 ustanov.

 

Prihodki NVO

Skupni prihodki NVO so v 2016 znašali 801.936.978 evrov. Od tega prihodki društev 553.827.273 evrov, zavodov 240.797.564 evrov in ustanov 7.312.141 evrov. Od leta 2009 so se povečali za 99,12 milijona evrov.

Skupni prihodki NVO so v 2016 predstavljali 1,98 % BDP (40,42 milijard evrov), kar je za 0,04 % manj kot v 2015, ko je bil ta delež 2,02 %.

Ekonomska moč slovenskega nevladnega sektorja je torej enaka 131 % slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva skupaj (596,7 milijonov), 127 % poslovanja z nepremičninami (615,8 milijone), 82 % kulture, športa in igralništva (950,5 milijonov), 47% gostinstva (1.652,3 milijonov), 33 % slovenskega zavarovalništva (2.408,8 milijonov) ali 17 % gradbeništva (4.589,8 milijonov).

Povprečen letni prihodek posamezne NVO je v 2015 znašal 30.283 evrov. Pri čemer pa kar 17,9 % NVO ni imelo nobenih prihodkov, še dodatnih 37,0 % NVO pa nižje od 50.000 evrov. Več kot 50.000 evrov prihodkov je imelo v 2016 samo 9,6 % NVO.

 

Število zaposlenih

Slovenske NVO so v 2016 skupaj imele 7.569 zaposlenih, ker predstavlja 0,82 % aktivnega prebivalstva. Število zaposlenih v zadnjih letih vztrajno raste kljub gospodarski krizi. Od leta 2009 se je njihovo število povečalo za 34 %.

 

Javno financiranje

Skupaj so slovenske NVO v letu 2016 prejele 289.999.074 evrov javnih sredstev. Od tega 34,80 % (100,91 milijona evrov) od občin, 25,92 % (75,17 milijona evrov) od ministrstev, 28,84 % (83,64 milijona evrov) od raznih drugih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, agencije ipd..), 9,10 % (26,40 milijona evrov) od Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in 1,34 % (3,88 milijona evrov) od Finančne uprave Republike Slovenije. Od vseh nakazil s strani proračunskih uporabnikov so 65,25 % sredstev (172,01 mio evrov) prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu

Med ministrstvi je NVO v letu 2016 največ namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; in sicer 31.868.916,86 evrov, kar predstavlja 42,40 % vseh sredstev, ki so jih NVO pridobile s strani ministrstev. Sledita Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s 22.593.036,77 evrov (30,06 % vseh sredstev) in Ministrstvo za obrambo s 7.745.282,58 evrov (10,30 % vseh sredstev).

Med občinami, ki so NVO namenile največ, prednjačijo mestne občine, ki so nevladnikom skupaj namenile 33.935.468,37 evrov ali 33,63 % vseh občinskih sredstev za NVO. Največji občinski financerji NVO so Mestna občina Ljubljana (15,06 milijona evrov), Mestna občina Maribor (4,76 milijona evrov) in Mestna občina Kranj (2,27 milijona evrov).

Javna sredstva sicer predstavljajo le okoli 36 % vseh prihodkov slovenskega nevladnega sektorja, država pa je nevladnim organizacijam v 2016 namenila 0,72 % nacionalnega BDP.