povzetek

Število NVO

31. oktobra 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 27.997 nevladnih organizacij, od tega 24.059 društev, 3.674 (zasebnih) zavodov in 264 ustanov. To je 27 več kot 30. septembra 2020, ko jih je bilo 27.970, od tega 24.048 društev, 3.659 (zasebnih) zavodov in 263 ustanov.

V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 600 na leto. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2.324 zavodov in 251 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 3 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega septembra, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. 

Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2018 nekaj manj kot 27.500.

Prihodki NVO

Nevladne organizacije smo v letu 2018 ustvarile nekaj več kot 917 milijonov evrov prihodkov, pri čemer so 67,37% k temu prispevala društva. 17,36 % nevladnih organizacij je delovalo brez prihodkov, 52,60 % pa jih je imelo manj kot 50.000 evrov prihodkov.

Prihodki nevladnih organizacij so v zadnjih letih kljub ekonomski in gospodarski krizi rasli vse do leta 2013, ko so bili prvič nižji kot leto poprej. Prihodki društev so se v 2011 in 2013 znižali glede na leto poprej, od tedaj dalje pa rastejo in so v 2016 že presegli višino pred znižanji. V 2017 so se povečali za 8,91 %, v 2018 pa za 5,10 %. Zavodi so imeli upad prihodkov edino v 2012, a so že v 2013 imeli višje prihodke kot pred krizo. Prihodki ustanov so se zmanjšali v 2011 in 2014 glede na leto poprej in so šele v 2015 imele višje prihodke kot pred krizo. V 2016 in 2017 je pri ustanovah spet sledil padec prihodkov, in sicer pod nivo iz leta 2009 in je šele v 2018 bil spet višji kot prek krizo.

Nevladni sektor je v letu 2017 ustvaril 873 milijona evrov.

Če primerjamo povprečen prihodek nevladne organizacije glede na njeno obliko, je ta najvišji pri zavodih, saj znaša nekaj več kot 91.600 evrov. Povprečni prihodki ustanov in društev so precej nižji, in sicer ima posamezna ustanova povprečno nekaj več 34.400 evrov prihodkov, društvo pa nekaj več kot 26.500 evrov. Povprečen prihodek na nevladno organizacijo znaša 34.415,55 evrov.

Število zaposlenih

V nevladnem sektorju zaposlujemo nekaj manj kot 8.300 ljudi. Več kot polovica vseh delavcev je zaposlenih v zavodih, čeprav ti predstavljajo zgolj 11,92 % vseh nevladnih organizacij.

Javno financiranje

Nevladne organizacije so v letu 2003 prejele 166,76 milijonov evrov javnih sredstev, leta 2018 pa skoraj enkrat več, in sicer 333,15 milijonov evrov.

Od tega so 311,41 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, javne agencije in zavodi), 21,74 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Od vseh nakazil s strani proračunskih uporabnikov so 68,14 % sredstev (212,21 mio evrov) prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Proračunska javna sredstva je sicer v letu 2018 uspelo pridobiti 15.691 nevladnih organizacij.