povzetek

Število NVO

17. novembra 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 27.407 nevladnih organizacij, od tega 23. 236 društev, 3.907 (zasebnih) zavodov in 264 ustanov. To je enako kot 1. oktobra 2023, ko je bilo 23.251 društev, 3.897 (zasebnih) zavodov in 259 ustanov.

V zadnjih letih se število NVO počasi zmanjšuje, po nekajletni rasti. 17. septembra 2012 je bilo na primer registriranih 22.490 društev, 2324 zavodov in 251 ustanov.  4. novembra 2022  je bilo 27. 550 NVO, od tega 23. 459 društev, 3. 831 (zasebnih) zavodov in 260 ustanov. Vse registrirane NVO niso nujno tudi aktivne. V skladu z uveljavljeno prakso med aktivne štejemo tiste, ki AJPES oddajajo svoja letna poročila in jih cca. 3 % manj kot registriranih. Podatki o aktivnih NVO so dostopni samo za predhodna leta, na voljo pa predvidoma vsakega septembra, ko AJPES obdela zbirne podatke o oddanih letnih poročilih. Aktivnih društev, zavodov in ustanov je bilo leta 2022 nekaj več kot 27.500.

Prihodki NVO

Nevladne organizacije smo v letu 2021 ustvarile nekaj več kot milijardo evrov prihodkov, pri čemer so 60,41% k temu prispevala društva. 56,31 % nevladnih organizacij je imelo manj kot 50.000 evrov prihodkov, od tega je 19,25 % je delovalo brez prihodkov.

Prihodki nevladnih organizacij so v zadnjih letih kljub ekonomski in gospodarski krizi rasli vse do leta 2020, ko so bili prvič nižji kot leto poprej. Prihodki društev so se v 2011 in 2013 znižali glede na leto poprej, od tedaj dalje pa rastli in so v 2016 že presegli višino pred znižanji. V 2018 so se povečali za 3,04 %, v 2019 pa za 6,63 %, nato pa v 2020 padli za 15,56%.  V letu 2021 so se zopet povečali za 18,89% in presegli prihodke iz leta 2019. Zavodi so imeli upad prihodkov edino v 2012, a so že v 2013 imeli višje prihodke kot pred krizoPrihodki ustanov so se zmanjšali v 2011 in 2014 glede na leto poprej in so šele v 2015 imele višje prihodke kot pred krizo. V 2016 in 2017 je pri ustanovah spet sledil padec prihodkov, in sicer pod nivo iz leta 2009 in je šele v 2018 in 2019 zopet višji kot prek krizo. Leta 2020 so imele ustanove upad prihodkov, in sicer za nekaj več kot 28%. V 2021 so se prihodki ustanov povečali za 14,39%, niso pa dosegli ravni iz leta 2019.

Število zaposlenih

V nevladnem sektorju zaposlujemo nekaj več kot 12.000 ljudi. Več kot polovica vseh delavcev je zaposlenih v zavodih, čeprav ti predstavljajo zgolj 13,00 % vseh nevladnih organizacij.

Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer je število zaposlenih naraslo v zadnjem letu.

Javno financiranje

Nevladne organizacije so v letu 2003 prejele 166,76 milijonov evrov javnih sredstev, leta 2021 pa 507,87 milijonov evrov.

Od tega so 482,54 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, FURS, javne agencije in zavodi), 25,33 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Od vseh nakazil s strani proračunskih uporabnikov so 57,73 % sredstev (278,66 mio evrov) prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Proračunska javna sredstva je sicer v letu 2021 uspelo pridobiti 15.037 nevladnih organizacij, kar predstavlja 52,80 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.