četrta ponovitev izredne sos delavnice: kako ohraniti status delovanja v javnem interesu?

 
 

Vse nevladne organizacije, ki imate status delovanja v javnem interesu, morate do konca marca 2019 obvezno uskladiti svoje akte in delovanje z novim Zakonom o nevladnih organizacijam, sicer boste status izgubile. O uskladitvi morate s posebno izjavo poročati tudi pristojnemu ministrstvu.

V CNVOS smo za vas pripravili hitro, enourno delavnico, na kateri boste izvedeli, kaj vse morate storiti, da ohranite status delovanja v javnem interesu in s tem vse koristi, ki jih prinaša (možnost pridobivanja donacij posameznikov, ki lahko izbranim organizacijam namenijo 0,5 odstotka dohodnine, prednost pri javnih razpisih, možnost brezplačne uporabe občinskih prostorov itd.).

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, vam bo na praktičnih primerih pokazal, kako morate popraviti statute ali akte o ustanovitvi, da bo delovanje vaše organizacije skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah.

 

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena predstavnikom društev, zvez društev, zavodov in ustanov, invalidskih in humanitarnih organizacij ter vseh ostalih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, in ga želijo po sprejemu Zakona o nevladnih organizacij ohraniti. Namenjena je tudi organizacijam, ki že na podlagi zakona delujejo v javnem interesu, in želijo biti vpisane v evidenco nevladnih organizacij (kot npr. gasilska društva, lovska društva, ribiške družine). 

 

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, je največji strokovnjak s področja nevladniškega prava pri nas. Sodeloval je pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij. Bil je tudi aktiven član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice. [pojasnilo]