kako spremeniti predpis ali zakon: od priprave predloga do lobistične akcije

Delavnica, s katero boste osvojili veščine pisanja zakonodajnih pobud in veščine argumentacije in prepričevanja tistih, ki bodo vašo pobudo uresničili.

Prvi del, ki ga bo vodil Matej Verbajs, vodja pravne službe na CNVOS, je posvečen postopku spreminjanja slovenske zakonodaje. Udeleženci se boste naučili, kje in kako dobiti informacije glede priprave nove zakonodaje, kako predpisi sploh nastajajo, kdo vse lahko vpliva na njihovo vsebino in na kateri točki se je najlažje vključiti v ta postopek. Skupaj s predavateljem si boste pogledali, kako pripraviti pravilno oblikovan ter prepričljiv predlog spremembe predpisa za in kaj vse je potrebno pri tem upoštevati, da bo ta uspešen.

V drugem delu delavnice, vodil ga bo Sašo Stojanovič Lenčič, bo pozornost posvečena »prevajanju« dobro pripravljenega predloga v uspešno lobistično akcijo. Udeleženci boste spoznali osnovne veščine komunikacijske in argumentacije, ki omogočijo pritegniti pozornost, navdušiti in prepričati sogovornike, da bodo naredili to, kar od njih pričakujemo - z drugimi besedami: udeleženci delavnice boste spoznali, zakaj je uspešna lobistična akcija celosten podvig, pri katerem pravo stvar ob pravem času na pravi način predstavimo pravim ljudem.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena tistim nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z zagovorništvom – s spremembami zakonodaje, zakonodajnimi pobudami – in bi rade okrepile svoja znanja na področju pisanja in oblikovanja predlogov zakonskih sprememb ali pobud ter se naučile veščin, kako pritegniti in prepričati odločevalce – strokovne vodje na ministrstvih, poslance, ministre ...

 

Delavnico bosta vodila

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, se že več kot petnajst let ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam, zanje pripravlja pogodbe, pravilnike, tožbe in druge pravne akte ter izvaja predavanja in delavnice. Sodeloval je tudi pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij.

Sašo Stojanovič Lenčič je samostojni svetovalec in izvajalec izobraževanj s področja procesov participacije, komunikacije, motivacije in strateškega načrtovanja. V svoja predavanja vključuje teoretične koncepte in metode ter praktične primere iz svojih bogatih izkušenj. Na svoji dvajsetletni poti je svoje znanje pridobival in kalil svoje izkušnje kot koordinator programov, projektni svetovalec in vodja projektov, direktor podjetja, programski sekretar politične stranke in politični svetovalec.

Delavnica je odpovedana.

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev (več o članstvu v CNVOS in pristopno izjavo najdete tukaj). Prijavo na brezplačno mesto pošljite na naslov info@cnvos.si. V njej navedite 1.) opis vaše organizacije, 2.) vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju, 3.) vaša pričakovanja – kaj bi se radi na delavnici naučili ter 4.) v največ 200 besedah tudi, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici. Pri tem zlasti izpostavite, kako bo znanje iz delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bo slednje tudi kriterij izbora v primeru, da bo prijav več kot prostih mest. Rok prijave na brezplačno mesto je najkasneje teden dni pred pričetkom delavnice. [pojasnilo]