kako vzpostaviti zdravo delovno okolje v času boja z epidemijo?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. L RS, št 43/11) delodajalcu nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. To velja tudi za nevladne organizacije – ne glede na to, ali so delavci v rednem delovnem razmerju, prostovoljci ali pa delajo na primer prek podjemne pogodbe ali študentskega servisa.

Nevladne organizacije morajo torej tako kot drugi delodajalci izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. To vključuje tudi preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Vsaka nevladna organizacija, v kateri izvajajo kakršnokoli delovno dejavnost, je ne glede na število zaposlenih, zunanjih sodelavcev in/ali prostovoljcev in vrsto dejavnosti dolžna sprejeti pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Ukrepi, ki jih organizacije izvajajo na podlagi obstoječe ocene tveganja, pa v aktualnih razmerah boja z epidemijo praviloma ne zadostujejo. Organizacije morate zato sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi lahko v največji možni meri zagotovite varno in zdravo delovno okolje delavcem in prostovoljcem v danih okoliščinah, tudi če gre za opravljanje dela od doma ali na terenu.

V CNVOS zato organiziramo brezplačno izobraževanje o vzpostavitvi zdravega delovnega okolja v času boja z epidemijo za nevladne organizacije, ki bo v torek, 5. oktobra 2021, med 14.00 in 15.30 na Zoomu.

Izobraževanje bo vodila mag. Katarina Železnik Logar, vodja ljubljanske podružnice na IVD Maribor. Mag. Železnik Logar od leta 2013 opravlja dela vodenja in organizacijo dela na podružnici, opravlja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, izdeluje strokovne podlage za ocenjevanje tveganja, izvaja usposabljanja na področju  varnosti pri delu, sodeluje z delodajalskimi združenji na področju varnosti pri delu, piše strokovne članke in svetuje delodajalcem na področju varnosti pri delu. Je članica in sodelavka nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA..

 
PRIJAVA

S prijavo se zavezujete, da boste obiskali delavnico. Na delavnici lahko manjkate le, če imate za odsotnost upravičene razloge. Če nam za neudeležbo ne boste posredovali opravičila, bo vaša organizacija izgubila možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah CNVOS v naslednjih 12 mesecih.

Ker je povpraševanje za naše delavnice veliko, je prav, da priložnost za udeležbo dobijo tisti, ki nameravajo sodelovati. Če niste prepričani, da boste lahko na delavnici sodelovali, vas prosimo, da mesto prepustite nevladniškim kolegicam in kolegom. Hvala za razumevanje!

 

_____________________

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si