nevladniško komuniciranje: kako z mediji komunicirati o ranljivih skupinah?

Maruša Kaučič Condé, vodja marketinga in odnosov z javnostmi na ZPM Ljubljana Moste-Polje, je na naši Nacionalni nevladniški konferenci o pridobivanju in ohranjanju podpornikov odprla pomembno temo: kako naj nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami, o tem komunicirajo z mediji? Zaradi velikega zanimanja za to temo, ki so ga izrazile udeleženke in udeleženci spletne konference, smo Marušo Kaučič Condé prosili, da svoje izkušnje o delu z mediji z nami deli na samostojni delavnici.

Na 60-minutni delavnici, ki bo v petek. 22. januarja 2021, ob 11. uri, boste izvedeli:

  • kako pristopiti k medijem,
  • kako se pripraviti na njihova vprašanja,
  • kakšne so potrebe medijev,
  • kako najti ravnovesje med zaščito ranljivih skupin in potrebami medijev,
  • kako oblikovati informacije, da jih bo širša javnost razumela,
  • koliko informacij je dovolj – in koliko preveč,
  • kako z mediji splesti dolgoročen odnos.

Predavanje Maruše Kaučič Condé z Nacionalne nevladniške konference, v katerem predstavi projekt Veriga dobrih ljudi in se dotakne teme komuniciranja z mediji o ranljivih skupinah, lahko pogledate na našem YT kanalu.

 

Komu je delavnica namenjena

Vsem nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo tudi z ranljivimi skupinami.

 

Delavnico bo vodila

Maruša Kaučič Condé, vodja marketinga in odnosov z javnostmi na ZPM Ljubljana Moste-Polje.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si

 

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.