spremljanje in vrednotenje projektov

Delo nevladnih organizacij neizbežno zajema tudi spremljanje in vrednotenje – ne le projektov in programov, ampak tudi organizacije kot celote. S tem pripomorete k izboljševanju vaših programov in dejavnosti ter napredujete kot organizacija.

Na spletni delavnici v treh delih boste spoznali:

  • kaj je namen spremljanja in vrednotenja
  • ključne pojme
  • kako oblikovati dober sistem spremljanja in vrednotenja: od postavljanja ciljev in kazalnikov do metod za njihovo spremljanje
  • kako načrtovati aktivnosti za spremljanje in vrednotenje
  • različne kvalitativne in kvantitativne metode za zbiranje podatkov (vprašalniki, ankete, opazovanje, intervjuji …) in kako si lahko pomagamo s participativnimi metodami
  • kako si določiti cilje na ravni projekta, programa in organizacije in kako jih spremljati
  • kako meriti učinke in spremembe.

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma. Posamezno srečanje bo trajalo uro in pol in bo sestavljeno iz teoretičnega dela ter povratnih informacij o nalogah, ki jih bodo udeleženci opravili med enim in drugim delom.  

Število udeležencev je omejeno na 15 organizacij. Iz posamezne organizacije lahko sodeluje več oseb, a le v primeru, da se bodo naloge opravljale skupaj.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena organizacijam, ki želijo vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja in vrednotenja oziroma nadgraditi obstoječega. Poseben poudarek bo tudi na spoznavanju različnih metod za spremljanje učinkov in rezultatov svojih aktivnosti.

 

Delavnico bo vodila

Delavnico bo izvajala Veronika Vodlan, dolgoletna sodelavka CNVOS, ki je svoje znanje s področja spremljanja in vrednotenja pridobivala na različnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini, svoje znanje pa s pridom uporablja pri svojem delu na CNVOS ter tudi pri opravljanju evalvacij za zunanje naročnike.

 

Prijava

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

Rok za prijave se je iztekel

 

S prijavo se zavezujete, da boste obiskali vse termine delavnice. Na delavnici lahko manjkate le, če imate za odsotnost upravičene razloge. Če nam za neudeležbo ne boste posredovali opravičila, bo vaša organizacija izgubila možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah CNVOS v naslednjih 12 mesecih. 

Ker je povpraševanje za naše delavnice veliko, je prav, da priložnost za udeležbo dobijo tisti, ki nameravajo aktivno sodelovati. Če niste prepričani, da boste lahko na delavnici aktivno sodelovali, vas prosimo, da mesto prepustite nevladniškim kolegicam in kolegom. Hvala za razumevanje!

______________________

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si