tržna dejavnost v nvo: kaj morate vedeti o prodaji blaga ali storitev?

Pridobitna oz. tržna dejavnost lahko za nevladne organizacije predstavlja svež vir povsem nenamenskih sredstev in način uravnoteženja financ. Organizacija koncertov, predstav in drugih dogodkov z vstopnino, prodaja knjig in založništvo, prodaja koledarjev, majic, izdelovanje recikliranih izdelkov, zaračunavanje za svoje izobraževalne, svetovalne, raziskovalne ali športne storitve predstavljajo zgolj majhen delež možnosti.

V sklopu dveh spletnih predavanj vam bo naša vodja pravne službe predstavila:

 • pravne okvirje izvajanja tržnih dejavnosti v nevladnih organizacijah, 
 • pogoje za izvajanje tržnih dejavnosti
 • posledice, ki jih prinašajo tržne dejavnosti,
 • in vse ostalo, kar je dobro poznati, preden se lotimo prodaje blaga ali storitve.

Ker so z izvajanjem tržne dejavnosti povezane tudi davčne obveznosti, vam bo predstavila tudi, kakšni so davčni vidiki izvajanja tržnih dejavnosti v nevladnih organizacijah.

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma in bo izvedena v okviru dveh srečanj.

1. Sklop: Pogoji za opravljanje pridobitne (tržne) dejavnosti v NVO:

 • tržna (pridobitna) in nepridobitna dejavnost,
 • kdaj lahko društva, zavodi in ustanove izvajajo pridobitno dejavnost,
 • kako pridobitno dejavnost opredeliti v statutu ali aktu o ustanovitvi in kako jo registrirati,
 • katere pogoje morajo upoštevati NVO, ki izvajajo dejavnost trgovine, gostinstva, organizacije dogodkov, izletov ali prodaje prek spleta.

2. Sklop: Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v NVO

 • zakonita poraba presežka (»dobička«) v društvu, zavodu in ustanovi,
 • odgovornosti predsednika društva, direktorja zavoda in ustanovitelja zavoda pri izvajanju dejavnosti,
 • odškodninska odgovornost društva, zavoda in ustanove pri nudenju blaga in storitev
 • obveznosti pri (ne)izdaji računov,
 • kdaj NVO plača davek pri opravljanju pridobitne dejavnosti (davek od dohodov, davek na dodano vrednost).

Zadnji del vsakega sklopa je rezerviran za vaša vprašanja in dileme. Da jih bomo lahko obdelali karseda temeljito, vas prosimo, da jih zapišete že ob prijavi.

Delavnica je namenjena predsednikom, direktorjem, tajnikom, članom upravnih ali izvršnih odborov in drugim osebam v društvih in drugih nevladnih organizacijah,  ki skrbijo za njihov razvoj in jih zanimajo posebnosti izvajanja pridobitne (tržne) dejavnosti v nevladnih organizacijah.

Vodila jo bo Petra Cilenšek, vodja pravne službe CNVOS in strokovnjakinja za zakonodajo in zakonske predloge, ki se tičejo nevladnega sektorja. 

 

VSA PROSTA MESTA SO ZASEDENA

 

S prijavo se zavezujete, da boste obiskali vse termine delavnice. Na delavnici lahko manjkate le, če imate za odsotnost upravičene razloge. Če nam za neudeležbo ne boste posredovali opravičila, bo vaša organizacija izgubila možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah CNVOS v naslednjih 12 mesecih. 

Ker je povpraševanje za naše delavnice veliko, je prav, da priložnost za udeležbo dobijo tisti, ki nameravajo aktivno sodelovati. Če niste prepričani, da boste lahko na delavnici aktivno sodelovali, vas prosimo, da mesto prepustite nevladniškim kolegicam in kolegom. Hvala za razumevanje!

_____________________

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023. 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si