upravljanje s tveganji

Spletna delavnica v štirih delih bo udeležencem ponudila teoretična izhodišča za pripravo lastnega sistema za upravljanje s tveganji. Naslovila bo tveganja na ravni projektov, glavni poudarek pa bo na upravljanju tveganj na ravni organizacije. 

Udeleženci bodo spoznali, katere so prednosti upravljanja s tveganji, kako ovrednotiti posamezno tveganje in zakaj se lahko vrednosti razlikujejo med organizacijami, hkrati pa tudi, kako poskrbite za učinkovite ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje tveganj. 

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma. Posamezno srečanje bo trajalo uro in pol in bo sestavljeno iz teoretičnega dela ter povratnih informacij o nalogah, ki jih bodo udeleženci opravili med enim in drugim delom.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena vsem organizacijam, ki si želijo postaviti dober sistem upravljanja s tveganji, tako na ravni projektov kot organizacije.

 

Delavnico bo vodila

Delavnico bo vodila Veronika Vodlan, dolgoletna sodelavka CNVOS, ki delavnice o upravljanju s tveganji izvaja doma in v tujini. Pri svojem projektnem delu in pri delu na organizacijskem razvoju organizacij se z oceno tveganj in upravljanju z njimi ukvarja že več kot 10 let.

 

Prijava

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

Prijava na delavnico

 

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si