urejanje delovnih razmerij v nevladnih organizacijah

V sklopu treh samostojnih spletnih predavanj boste izvedeli, kako zakonito in hkrati čim bolj učinkovito urediti delovna razmerja in pri tem upoštevati tako zahteve ali omejitve financiranja kot tudi zakonske pravice delavcev. Na podlagi izkušenj naše pravne službe s svetovanjem in postavljanjem kadrovskih sistemov v nevladnih organizacijah bomo na delavnici predstavili, katere so najpogostejše dileme in težave ter kako jih uspešno rešiti. Posebno pozornost bomo posvetili vsebini pogodb o zaposlitvi in postopku prekinitve pogodbe. Ključno je namreč, da se pri prekinitvi držimo vseh zakonskih pravil, saj lahko nezakonita odpoved hitro privede do neljubih finančnih in drugih posledic.

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma in bo izvedena v okviru treh srečanj:

1. sklop: Zaposlitev in vsebina pogodbe o zaposlitvi

 • Kateri predpisi zavezujejo NVO glede zaposlovanja,
 • katere so obvezne evidence in pravilniki s področja zaposlovanja v NVO,
 • kaj je smiselno zapisati v pogodbo o zaposlitvi, da se nevladna organizacija ustrezno zavaruje, in kaj urediti v pravilniku,
 • kdaj in kako skleniti pogodbo za določen čas pri projektnem delu ali programih,
 • vprašanja in odgovori.

2. sklop: Pravice in obveznosti zaposlenega delavca

 • Katere so ključne obveznosti delavca,
 • kako urediti obseg in razporeditev delovnega časa (kdaj gre za nadure in kdaj za razporeditve),
 • kaj vse sestavlja plačo, kateri dodatki in povračila stroškov pripadajo delavcu in kateri ne nujno,
 • pravilna odmera dopusta in regresa za letni dopust,
 • kdaj ima delavec pravico do nadomestila za neizkoriščen dopust,
 • vprašanja in odgovori.

3. sklop: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Kako zakonito izpeljati odpoved pogodbe o zaposlitvi,
 • sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi,
 • katere so obveznosti delodajalca pred in po odpovedi delovnega razmerja,
 • vprašanja in odgovori.

Zadnji del vsakega sklopa je rezerviran za vaša vprašanja in dileme. Da jih bomo lahko obdelali karseda temeljito, vas prosimo, da jih zapišete že ob prijavi.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena predvsem vsem tistim, ki v nevladnih organizacijah skrbite za kadrovske zadeve, vodite projekte in programe, in vsem, ki nastopate v vlogi delodajalca (predsedniki, direktorji, vodje programov, strokovne vodje, sekretarji in podobno).

 

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, dolgoletni vodja pravne službe CNVOS, sedaj zaposlen na Zvezi paraplegikov Slovenije. Matej Verbajs se že več kot petnajst let ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam, zanje pripravlja pogodbe, pravilnike, tožbe in druge pravne akte ter izvaja predavanja in delavnice. Sodeloval je tudi pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij.

 

Prijava

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

Rok za prijavo se je iztekel

 

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si