uspešno nagovarjanje podjetij

Na intenzivni spletni delavnici v petih delih vas bomo po korakih vodili čez bistvene elemente dobrega in uspešnega fundraisinga. Z vami bomo delili teoretična in praktična spoznanja sodelovanja s podjetji ter dobre prakse slovenskih nevladnih organizacij.

 
  • 1. del – Kaj si želijo podjetja in kaj jim ponujate vi?
  • 2. del – Kako oblikovati zgodbo, ki pritegne?
  • 3. del – Kako poiskati prave donatorje?
  • 4. del – Kako pripraviti dober dopis?
  • 5. del – Kaj pa potem?
 

V prvem delu se bomo posvetili razkorakom med pričakovanjem podjetij na eni strani in pričakovanjem nevladnih organizacij na drugi. Kaj žene ene in druge? Kakšna so poslanstva obojih in kje lahko najdete skupne točke?

Drugi del bo namenjen predstavitvi zgodbe in rezultatov vašega dela. Kako vaše delo predstaviti na način, da bo donatorju zanimiv in ga bo želel podpreti? Kako priti do sredstev za elektriko in ogrevanje, ne da jih omeniš?

Tretji del bo posvečen temu, kako prepoznati potencialne donatorje – veliko organizacij se osredotoča le na največja, najbolj prepoznavna podjetja, ki pa ne morejo podpreti vseh. Kako torej najti pravega donatorja?

V četrtem delu bomo spoznali, katere informacije mora dopis vsebovati, in kako poskrbeti, da ne bo namesto dopisa nastal roman.

Peti del pa bo posvečen ohranjanju dobrih odnosov z donatorji in grajenju mreže podpornikov.

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma. Posamezno srečanje bo trajalo uro in pol in bo sestavljeno iz teoretičnega dela ter povratnih informacij glede nalog, ki jih bodo udeleženci opravili med enim in drugim delom.

Število udeležencev je omejeno na 15 organizacij. Iz posamezne organizacije lahko sodeluje več oseb, a le v primeru, da se bodo naloge opravljale skupaj.

 

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena vsem, ki so v organizacijah zadolženi za zbiranje sredstev in komuniciranje. Vabljeni tako izkušeni fundraiserji kot tudi tisti, ki s fundraisingom šele začenjate. Delavnica je še posebej primerna za tiste, ki želite zbiranje sponzorstev in donacij vpeljati v redno delovanje organizacije.

 

Delavnico bo vodila

Delavnico bo vodila Veronika Vodlan, ki že 10 let nevladnim organizacijam svetuje pri pridobivanju razpisnih, sponzorskih in donatorskih sredstev ter zanje izvaja izobraževanja. Je tudi avtorica dveh publikacij o fundraisingu. Kot gosti bodo na delavnici sodelovali tako predstavniki podjetij, ki redno prejemajo prošnje za sponzorstva in donacije, kot tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki so pri nagovarjanju sponzorjev in donatorjev še posebej uspešni.

 

Prijava

Na delavnico se prijavite prek spodnjega obrazca. Prijava na delavnico ne pomeni avtomatsko zagotovljene udeležbe. V prijavi navedite, kakšne so vaše dosedanje izkušnje na predmetnem področju in kako vam bo znanje z delavnice koristilo oz. v praksi pomagalo vaši organizaciji. Pri tem bodite čim bolj konkretni, saj bomo udeležence izbrali na podlagi tega opisa. O izboru vas bomo obvestili najkasneje pet delovnih dni pred delavnico.

 

Rok za prijavo se je iztekel

 

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.

 

Telefon: 01 542 14 22

e-mail: info@cnvos.si