članstvo v razvojnem centru

Kaj vam članstvo v razvojnem centru prinaša?

 • 20 % popusta na kotizacije za udeležbo na delavnicah v organizaciji CNVOS.

 • 20 % popusta na ceno pravnih storitev in svetovanj.

 • Brezplačno krajše pravno svetovanje pri sklepanju pogodb, ureditev razmerij med organi in člani organizacije …

 • 20 % popusta na ceno projektnega svetovanja, priprave razpisnih vlog, razvoja projektnih idej.

 • Brezplačne krajše nasvete na temo črpanja sredstev na domačih in evropskih razpisih.

 • 20 % popusta na ceno svetovanj in pripravo strategij za komuniciranje s sponzorji in donatorji, člani, mediji …

 • Brezplačno krajše svetovanje na področjih komuniciranja s sponzorji, donatorji, člani, mediji …

 • Brezplačno izposojo tehnične opreme.

 • Brezplačno kopiranje, skeniranje in vezavo za tiste članice, ki imate NVO manj kot dve leti.

 • Prednost pri zasedbi brezplačnih mest na delavnicah v organizaciji CNVOS.

 

Kako se vključite v naš razvojni center?

Izpolnite vlogo ter ji predložite:

 • statut ali akt oziroma pogodbo o ustanovitvi ali drugo dokazilo, da je organizacija formalizirana,

 • potrdilo o registraciji ali izpis iz ustreznega registra ali odločbo pristojnega organa, če je bila organizacija vpisana v ustrezen register (potrebno samo, če je organizacija pravna oseba),

 • finančno poročilo ali bilanco uspeha za zadnji dve leti poslovanja in

 • programsko poročilo za zadnji dve leti delovanja.

Celotno dokumentacijo nato pošljite na CNVOS, po prejemu vaše vloge pa o vključitvi odloča posebna komisija za sprejem novih članov.

Vloga

Članarina

Članice razvojnega centra plačujejo letno članarino, ki za leto 2024 znaša:
NVO s prihodki do 21.000 EUR letno: 50 EUR
NVO s prihodki od 21.000 - 41.000 EUR letno: 150 EUR
NVO s prihodki nad 41.000 EUR letno: 250 EUR
Organizacije ustanoviteljice CNVOS: 250 EUR