Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Komisijo Vlade Republike Slovenija za droge. Rok za prijavo je 7. 4. 2014.

Ljubljana, 21. 3. 2014 - Na podlagi poziva Ministrstva za zdravje razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge.

Komisija Vlade Republike Slovenije za droge opravlja naslednje naloge:

 • pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo,
 • predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program);
 • predlaga vladi ukrepe za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog;
 • spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
 • spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje.

Izbran predstavnik bo novi – dodatni član omenjene komisije in torej ne bo nadomestil že obstoječih predstavnikov nevladnih organizacij, ki so že člani komisije.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica je objavljena na dnu tega poziva.

Ministrstvo za zdravje pričakuje, da ima izbrani predstavniki in njegov namestnik sledeča znanja:

 • poznavanje slovenske in mednarodne zakonodaje in politike s področja prepovednih drog,
 • poznavanje institucionalne organiziranosti področja drog v Sloveniji,
 • poznavanje ključnih epidemiloških in kriminoloških specifik v Sloveniji in v EU.

Zaradi nemotenega dela komisije so roki, določeni v poslovniku nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

21. 3. 2014 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
7. 4. 2014 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
8. 4. 2014 ob 14:00- seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
10. 4. 2014 - rok za dopolnitev prijav
11. 4. 2014 – objava seznama kandidatov in upravičencev
15. 4. 2014 ob 15:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
15. 4. 2014 - začetek volitev (pogojno)
17. 4. 2014 - zaključek volitev (pogojno)
18. 4. 2014 ob 12:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)
Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katero bo razvidno ali kandidat ima zgoraj navedena znanja (poznavanje zakonodaje in institucionalne organiziranosti na področju drog, epidemoloških in kriminoloških specifik),

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
 • po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 7. 4. 2014 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.

Sklep o začetku potopka  Poziv nevladnim organizacijam  Prijavnica