Razpisujemo postopek izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v odbore za spremljanje EU programov čezmejnega sodelovanja za obdobje 2014-2020. Rok za prijavo je 2. 11. 2015.

Razpisujemo postopek izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Odbore za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja za obdobje 2014-2020. Sodelujejo lahko nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih pokrivajo EU programi čezmejnega sodelovanja (npr. varstvo okolja, raba virov, naravna in kulturna dediščina, itd. - glej prioritetna področja za posamezne programe).
 

Evropska komisija je sprejela tri programe čezmejnega sodelovanja, v katerih sodeluje tudi Republika Slovenija, četrti program (Program sodelovanja Italija-Slovenija) pa je v postopku potrditve. Slovenija mora po prejemu odločbe Evropske komisije o potrditvi programa imenovati svoje člane v Odbor za spremljanje v okviru vsakega od programov čezmejnega sodelovanja za obdobje 2014-2020. Med predstavniki Slovenije v odborih bodo tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na prioritetnih področjih, ki jih pokriva posamezen program.

Splošni pogoji za predstavnike v odborih so:
  • strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v posamezen Odbor za spremljanje glede na prioritetna področja posameznega programa;
  • poznavanje evropskih in čezmejnih programov;
  • znanje angleškega jezika, priporočljivo je tudi znanje jezika čezmejnega partnerja;

 

Odbori, regije in relevantna prioritetna področja programov čezmejnega sodelovanja:
1. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij z območja Gorenjske, Koroške, Savinjske, Podravske, Pomurske, Osrednjeslovenske, Goriške in Zasavske regije.


Prioritetna področja Programa:
- ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov – trajnostni razvoj naravnih in kulturnih potencialov, inovativni pristop na področju trajnostnega upravljanja in uporabe vodnih virov;

 
2. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij iz Pomurske ali Podravske regije.


Prioritetna področja Programa:
- varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov – povečanje privlačnosti območja z ohranjanjem, varstvom, promocijo in razvijanjem naravne in kulturne dediščine;

 
3. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij z območja Pomurske, Podravske, Savinjske, Posavske, Jugovzhodne Slovenije, Primorsko-notranjske, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske regije.
 
Prioritetna področja Programa:
- celostno upravljanje za obvladovanje tveganja poplav na porečjih v čezmejnem območju (zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane);
- ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov (trajnostni turizem, varstvo in obnavljanje biotske raznovrstnosti);
- zdrava, varna in dostopna obmejna območja – vzpostavitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdravo, varno in dostopno obmejno območje;

 

4. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij z območja Goriške, Obalno-kraške, Gorenjske, Primorsko-notranjske in Osrednjeslovenske regije.


Prioritetna področja Programa:
- sodelovanje za dolgoročno zmanjšanje emisij ogljika;

- varovanje in spodbujanje naravnih in kulturnih virov – integrirano upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj, spodbujanje zelenih tehnologij za izboljšanje ravnanja z odpadki, vodo ter zemljo s ciljem zmanjšati onesnaženost;

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).
 
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob temu pozivu.
 
V postopek se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki delujejo na (vsebinskih) področjih, relevantnih za delo odbora in imajo sedež ali delujejo v regiji, ki jih pokriva posamezen odbor. Vodja postopka lahko zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju teh pogojev.


Usmeritev pri izbiri predstavnikov je med drugim tudi zagotavljanje enakosti spolov.

Ker bo skupina kmalu začela z delom, so roki, določeni v poslovniku, nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:


22. 10. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
2. 11. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev

3. 11. 2015 ob 16:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav; objava seznama upravičencev in kandidatov

5. 11. 2015 - rok za dopolnitev prijav
6. 11. 2015 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
9. 11. 2015 ob 13:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
9. 11. 2015 - začetek volitev (pogojno)
12. 11. 2015 - zaključek volitev (pogojno)

13. 11. 2015 ob 9:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)
 


DODANO 5. 11. 2015:

Ker v predvidenem roku za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev nismo dobili dovolj prijavnic nevladnih organizacij s predlogom za kandidata za predstavnika in namestnika v Odboru za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja Slovenija - Madžarska, podaljšujemo rok za prijavo za postopek SI-HU do 10. 11. 2015 do polnoči. Prijavnica za sodelovanje je objavljena na dnu tega poziva (Prijavnica Slovenija - Madžarska).

Izvirni rokovnik se je ustrezno prilagodil, pri čemer so se nekateri roki nekoliko skrajšali, da se postopek lahko še vedno pravočasno zaključi
.

Spremenjen rokovnik za postopek za izbor predstavnikov Odbor za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja SI-HU je sledeč: 


22. 10. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
10. 11. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev

11. 11. 2015 ob 16:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav; objava seznama upravičencev in kandidatov

13. 11. 2015 do 12. ure - rok za dopolnitev prijav
13. 11. 2015 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
17. 11. 2015 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
17. 11. 2015 - začetek volitev (pogojno)
19. 11. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
20. 11. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na relevantnih področjih in regijah, da sodelujete v postopku izbora. Organizacija lahko sodeluje v postopku za izbor predstavnika v več kot enem odboru, če odbori pokrivajo tudi regijo, v kateri NVO deluje.
 
Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.


Prijave pošljite:
•po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
•po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
•po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si.


Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 2. 11. 2015 do polnoči.

Za Odbor za spremljanje Slovenija-Madžarska mora prijava prispeti najkasneje do 10. 11 do polnoči.

 
Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.