V nadaljevanju so našteti tuji kodeksi transparentnega delovanja nevladnih organizacij in povezave nanje.

 

Splošni kodeksi:

 


Kodeksi s področja pridobivanja sredstev:

Standardi in dobre prakse ECFA (EFCA Standards and Best Practices) predstavljajo minimalne standarde mreže ECFA za delovanje in zbiranje sredstev v krščanskih neprofitnih organizacijah.

 

Kodeksi s področja prostovoljnega dela:

 

Kodeksi s področja humanitarne dejavnosti:

 


Kodeksi s področja zdravstva in prehrane:

 


Kodeksi s področja razvojnega sodelovanja: