V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani trije novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih osemnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

5. 7. 2018 6. 8. 2018  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 22. 6. 2018 31. 7. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo 28. 6. 2018 27. 7. 2018 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

14. 6. 2018 20. 7. 2018 Več informacij
19. 6. 2018 19. 7. 2018  Več informacij
20. 6. 2018 20. 7. 2018  Več informacij
21. 6. 2018 15. 8. 2018 Več informacij
21. 6. 2018 20. 7. 2018 Več informacij
21. 6. 2018 25. 7. 2018  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje 14. 6. 2018 16. 7. 2018  Več informacij
Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka 20. 6. 2018 23. 7. 2018  Več informacij
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka 21. 6. 2018 3. 8. 2018  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 28. 6. 2018 30. 7. 2018 Več informacij
Uredba o načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018-2027 28. 6. 2018 30. 7. 2018  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih 3. 7. 2018 16. 7. 2018 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi 3. 7. 2018 10. 7. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

22. 6. 2018 5. 9. 2018  Več informacij
27. 6. 2018 31. 8. 2018 Več informacij