Še ne? Potem te vabimo, da se nam pridružiš na konferenci 23. oktobra v Mariboru ali 26. oktobra v Ljubljani, ko bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja, kaj je kohezijska politika in kako vpliva na naša življenja.

Če te zanima, koliko Slovenija prispeva v proračun EU in koliko iz njega prejme, pridi na konferenco, kjer bomo s številnimi gosti spoznavali evropsko kohezijsko politiko in vlogo Slovenije v njej.

Na dogodku bodo sodelovali Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK), Ivan Žagar, predsednik Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, Lilijana Madjar, predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, in izbrani predstavniki najzanimivejših projektov, ki so prejeli kohezijska sredstva.

Konferenci organiziramo skupaj z Radiom Študent v okviru projekta 'Govoriš kohezijsko?', ki ga sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko. Udeležba na konferenci je brezplačna. 

 

PROGRAM:

Maribor, 23. 10. 2018, 10.00-14.00, Mercure Maribor City Center (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10

10.00-11.15   Kohezijska politika včeraj – danes – jutri

O tem, kako uspešni smo pri črpanju kohezijskih sredstev, kateri so ključni izzivi razvoja regij in kako se jih lotevamo, ter kaj se nam na področju kohezije obeta po letu 2020, bomo govorili z:

 • Bojanom Suvorovom, direktorjem Urada za kohezijsko politiko (SVRK),
 • Ivanom Žagarjem, direktorjem Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in
 • Majo Tomanič Vidovič, direktorico Slovenskega podjetniškega sklada.

Med drugim boste dobili odgovore na vprašanja:

 • Kako uspešna je bila Slovenija pri črpanju sredstev v obdobju 2007-2013?
 • Kako se je kohezijska politika spreminjala?
 • Ali Slovenija res preslabo črpa sredstva?
 • Je Slovenija neto plačnica ali neto prejemnica sredstev iz skupne evropske blagajne?

11.15-12.00 Kakšno kohezijsko politiko bi si želeli v obdobju 2021-2027?

V moderirani razpravi bomo oblikovali predloge za prihodnost kohezijske politike v Sloveniji.

12.00-12.30 Druženje ob kavi in prigrizku

12.30-14.00  Kohezijska politika v praksi: kaj smo dosegli?

Ali veš, da lahko zaradi kohezijskih sredstev zdaj namesto 8 ton tovora letno pretovorimo kar 14 ton, da skoraj pol milijona prebivalcev pije boljšo vodo in da bolnice, domovi za starejše, dijaški in študentski domovi prihranijo kar 20 milijonov letno zaradi opravljenih energetskih sanacij?

O tem, kakšne koristi imajo občine, podjetja, organizacije in posamezniki od kohezijskih projektov, bomo govorili s predstavniki:

 • Občine Krško, ki je s kohezijskimi sredstvi poskrbela za energetsko prenovo šol in vrtcev, obnovila staro mestno jedro in kulturni dom, trenutno pa gradi obvoznico in kolesarske povezave ter nadgrajuje turistično znamko Posavja z 'zelenimi doživetji',
 • Zavoda RS za zaposlovanje, ki s sredstvi Evropskega socialnega sklada nezaposlenim in delodajalcem omogoča številne programe zaposlovanja in usposabljanja in v okviru Jamstva za mlade spodbuja aktivacijo mladih na trgu dela,
 • Univerze v Mariboru, ki s kohezijskimi sredstvi izvaja aktivnosti Kariernega centra UM ter študente vključuje v projekte PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) ter
 • ostalih vabljenih institucij, ki podpirajo podjetniški razvoj ter spodbujajo zaposlovanje in vključevanje ranljivih skupin na trg dela.

14.00 Zaključek konference s pogostitvijo

 

LJUBLJANA, 26. 10. 2018, 10.00-14.00, City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15

10.00-11.15   Kohezijska politika včeraj – danes – jutri

O tem, kako uspešni smo pri črpanju kohezijskih sredstev, kateri so ključni izzivi razvoja regij in kako se jih lotevamo, ter kaj se nam na področju kohezije obeta po letu 2020, bomo govorili z:

 • Bojanom Suvorovom, direktorjem Urada za kohezijsko politiko (SVKR), in
 • Lilijano Madjar, predsednico Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Med drugim boste dobili odgovore na vprašanja:

 • Kako uspešna je bila Slovenija pri črpanju sredstev v obdobju 2007 – 2013?
 • Kako se je kohezijska politika spreminjala?
 • Ali Slovenija res preslabo črpa sredstva?
 • Je Slovenija neto plačnica ali neto prejemnica sredstev iz skupne evropske blagajne?

11.15-12.00 Kakšno kohezijsko politiko bi si želeli v obdobju 2021-2027?

V moderirani razpravi bomo oblikovali predloge za prihodnost kohezijske politike v Sloveniji.

12.00-12.30 Neformalno druženje ob kavi in prigrizku

12.30-14.00  Kohezijska politika v praksi: kaj smo dosegli?

Ali veš, da lahko zaradi kohezijskih sredstev zdaj namesto 8 ton tovora letno pretovorimo kar 14 ton, da skoraj pol milijona prebivalcev pije boljšo vodo in da bolnice, domovi za starejše, dijaški in študentski domovi prihranijo kar 20 milijonov letno zaradi opravljenih energetskih sanacij?

O tem, kakšne koristi imajo občine, podjetja, organizacije in posamezniki od kohezijskih projektov, bomo govorili s predstavniki:

 • Univerze v Ljubljani, ki je s pomočjo kohezijskih sredstev med drugim zgradila Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter nov prizidek Biotehniške fakultete, poleg tega pa s številnimi projekti spodbuja sodelovanje študentov in raziskovalcev z gospodarstvom,
 • Zavoda za šport RS Planica, ki je s kohezijskimi sredstvi obnovil in dogradil Nordijski center Planica ter v okviru programov Mladi za mlade in Zdrav življenjski slog spodbuja zaposlovanje diplomantov športne smeri in izvajanje športnih programov šol in društev,
 • Zavoda RS za zaposlovanje, ki s sredstvi Evropskega socialnega sklada nezaposlenim in delodajalcem omogoča številne programe zaposlovanja in usposabljanja in v okviru Jamstva za mlade spodbuja aktivacijo mladih na trgu dela,
 • Tehnološkega parka Ljubljana, ki s kohezijskimi sredstvi spodbuja razvoj inovativnih podjetij in mladih podjetnikov, ter
 • ostalih vabljenih institucij, ki podpirajo podjetniški razvoj ter spodbujajo zaposlovanje in vključevanje ranljivih skupin na trg dela.

14.00 Zaključek konference s pogostitvijo

 

Prijava: Ljubljana

Prijava: Maribor