Zmožnost plačevanja računov za osnovne življenjske potrebe bi morala biti samoumevna za vse zaposlene. Pa vendar minimalna plača, ki trenutno znaša 638 evrov neto, prag preživetja presega le za dva evra. V humanitarnih in nevladnih organizacijah podpiramo predlog novele zakona o minimalni plači, ki bi s 1. januarjem 2019 dvignil plače 70.000 zaposlenim. Predlagani dvig delavkam in delavcem, ki za svoje delo prejemajo minimalno plačo, še zdaleč ne bo zagotovil lagodnega življenja, popeljal pa jih bo vsaj korak bliže dostojnemu življenju. Vlagateljem in podpisnikom predloga novele zakona o minimalni plači smo poslali odprto pismo, v katerem pozdravljamo dvig minimalne plače.

PODPORA DVIGU MINIMALNE PLAČE

Spoštovane poslanke in poslanci!

V nevladnem sektorju pozdravljamo predlog novele zakona o minimalni plači, ki bi s 1. januarjem 2019 dvignil plače 70.000 zaposlenim in obenem uvedel razumno formulo za avtomatično usklajevanje minimalne plače.

Zaposlitev je osnova za stabilno in dostojno življenje. Zmožnost plačevanja računov za osnovne življenjske potrebe bi morala biti samoumevna za vse zaposlene. Pa vendar minimalna plača, ki trenutno znaša 638 evrov neto, prag preživetja presega le za dva evra. Prejemniki minimalne plače tako spadajo v skupino socialno ogroženih prebivalcev Slovenije.

Predlagani dvig delavkam in delavcem, ki za svoje delo prejemajo minimalno plačo, še zdaleč ne bo zagotovil lagodnega življenja, popeljal pa jih bo vsaj korak bliže dostojnemu življenju. Ob tem opozarjamo, da je večina neto plač zaposlenih v Sloveniji prenizka, in da je v vseh sektorjih potrebna celovita prenova plačnega modela.

Kot družba in kot država se moramo odločiti, ali želimo, da vsi v naši družbi živimo kakovostno življenje. Zato pozdravljamo uglašenost koalicijskih strank in zunajvladne partnerice pri podpori predlogu, hkrati pa upamo, da se bodo 52 podpisnikom pridružili tudi ostali poslanci.

Gre za gesto temeljne človečnosti, ki nikogar ne prizadeva onkraj meja sprejemljivega, in ob kateri bi morali preseči vsakodnevna politična nasprotja ter poceni nabiranje političnih točk. Pogled v prazno denarnico nikoli ni bil, ni in ne bo stvar ideologije.

S spoštovanjem,

 

Rdeči križ Slovenije
Slovenska Karitas
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje
Slovenska filantropija
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
Danes je nov dan
Destilator, klub trajnostnih rešitev
Društvo informacijski center Legebitra
Društvo projekt človek
Društvo Smetumet
Društvo Stigma
Društvo UP Jesenice
Društvo za nenasilno komunikacijo
Društvo za podporo civilne družbe
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Društvo za razvoj in varovanje Geossa
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij – Korociv
Prelomi – Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Ustanova Fundacija BiT Planota
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Zadruga Stara roba, nova raba
Zavod Dobra družba
Zavod KROG
Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor
Zavod Tri
Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas