V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih pet novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 21. 11. 2018 6. 12. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 21. 11. 2018 6. 12. 2018   Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 9. 11. 2018 10. 12. 2018 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Predlog sprememb Slovenskih računovodskih standardov  19. 11. 2018 5. 12. 2018  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU za vseevropsko energetsko infrastrukturo 15. 11. 2018 17. 12. 2018   Več informacij
Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin 14. 11. 2018 20. 12. 2018  Več informacij
Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za Mali logistični center Lopata 12. 11. 2018 14. 12. 2018  Več informacij
Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila za pripravo DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor 12. 11. 2018 14. 12. 2018   Več informacij
Uredba o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju 19. 11. 2018 10. 12. 2018  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 30. 11. 2018 15. 12. 2018  Več informacij
Zakon o dopolnitvah Zakona o letalstvu 27. 11. 2018 4. 12. 2018  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 16. 11. 2018 7. 12. 2018   Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali 26. 11. 2018 11. 12. 2018  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 27. 11. 2018 10. 12. 2018  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019-2023 20. 11. 2018 24. 12. 2018  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi 9. 11. 2018 10. 12. 2018   Več informacij
Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu 12. 11. 2018 12. 12. 2018   Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže 23. 11. 2018 7. 12. 2018  Več informacij
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev 22. 11. 2018 6. 12. 2018  Več informacij
Pravilnik o elaboratu ekonomike 29. 11. 2018 21. 12. 2018  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu

22. 11. 2018 24. 12. 2018  Več informacij

Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravja

29. 11. 2018 30. 12. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/