V zadnjem času se je nekajkrat zgodilo, da so bile nevladne organizacije deležne različnih pritiskov na njihovo delo s strani odločevalcev, medijev in drugih. Nevladne organizacije (tiste, ki so bile deležne pritiskov, in druge) so se na dogajanje odzivale različno, bolj ali manj usklajeno (Ostro obsojamo pritiske in napade na okoljevarstvene organizacije v primeru Magne, Za človekove pravice gre, Pogovoriti se moramo o policiji idr.).

Ker je pričakovati, da se bodo v časih vse večjega populizma pritiski stopnjevali, smo začeli razmišljali, kako povezati nevladne organizacije, kako spodbuditi notranjesektorsko solidarnost in nuditi podporo. Kot rezultat konference Podprimo se in drugih pogovorov je nastal predlog mehanizma, s pomočjo katerega bi v primeru pritiskov mobilizirali sektor in pripravi različne odzive, hkrati pa nudili potrebno pomoč organizaciji, ki je pritiskov deležna.

Preberite predlog mehanizma, svoj komentar nanj lahko podate tukaj. Komentarje zbiramo do 21. 1. 2019.