Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Za predstavnika je imenovan Franci Zlatar, za namestnika pa Franci Jazbec.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

30. januarja 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med kandidati prišlo do imenovanja predstavnikov s soglasjem. Za predstavnika nevladnih organizacij je tako imenovan Franci Zlatar, za namestnika pa Franci Jazbec.

 

Sklep o imenovanju