Na novem dogodku v okviru projekta »Govoriš kohezijsko?«, ki bo v četrtek, 14. marca, med 10. in 12. uro v City hotelu Ljubljana, bomo govorili o tem, kako uspešni smo pri zmanjševanju socialnih razlik in naslavljanju potreb ranljivih skupin s pomočjo kohezijskih sredstev, ter kakšni izzivi in priložnosti se nam obetajo v naslednji finančni perspektivi, ki »bolj socialno Evropo« postavlja za enega od petih ključnih ciljev kohezijske politike po letu 2020.

V obdobju 2014–2020 je za ukrepe zaposlovanja in socialnega vključevanja na voljo več kot pol milijarde EU sredstev, ta pa so med drugim namenjena za:

  • zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin,
  • vključevanje mladih na trg dela,
  • spodbujanje socialnega podjetništva,
  • aktivno in zdravo staranje,
  • socialno vključevanje in
  • zmanjševanje tveganja revščine.

O teh in ostalih ukrepih se bomo pogovarjali s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje

Posvet organiziramo v sodelovanju z Radiom Študent v okviru projekta »Govoriš kohezijsko?«, ki ga sofinancira Evropska komisija. Udeležba je brezplačna, zaradi omejenega števila mest pa je prijava obvezna.

 

Prijava na dogodek