V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih deset novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih triindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških 6. 3. 2019 9. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov 15. 3. 2019 15. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Javna razgrnitev študije variant s predinvesticijsko zasnovo in okoljskega poročila za pripravo DPN za obvoznico glavne ceste v Velikih Laščah 18. 2. 2019 22. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o vsebini, vrsti, načinu in pogojih opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu 22. 2. 2019 29. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu 15. 3. 2019 29. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanj, ocenjevalcih in centrih preverjanja 6. 3. 2019 21. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav 22. 2. 2019 21. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti in športa 11. 3. 2019 26. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev 14. 2. 2019 18. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev 22. 2. 2019 31. 3. 2019 Več informacij
Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave 8. 3. 2019 23. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 6. 3. 2019 3. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 6. 3. 2019 5. 4. 2019 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 14. 3. 2019 5. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 12. 3. 2019 30. 4. 2019 Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave 27. 2. 2019 29. 3. 2019  Več informacij
Posodobitev dela presoje stanja morskih voda - izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji 4. 3. 2019 4. 4. 2019  Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 15. 3. 2019 1. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o medsebojni zamenljivosti zdravil za uporabo v humani medicini

7. 3. 2019 7. 4. 2019  Več informacij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

15. 3. 2019 30. 3. 2019  Več informacij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti

15. 3. 2019 29. 3. 2019  Več informacij

Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2019–2020  

15. 3. 2019 28. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o varstvu osebnih podatkov  7. 3. 2019 25. 3. 2019  Več informacij