Ministrstvu za pravosodje smo poslali skupen predlog CNVOSKluba slovenskih podjetnikov, Olimpijskega komiteja Slovenije, Planinske zveze Slovenije in Zveze prijateljev mladine Slovenije k osnutku novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Novela uvaja poročanje o lobističnih stikih tudi za nevladne organizacije, kar smo zaradi povečanja transparentnosti podprli. Predlagali pa smo dve povsem življenjski prilagoditvi, ki bi postopek poročanja o lobističnih stikih olajšali tako interesnim organizacijam kot tudi komisiji. 

Prvič, da se v primeru enotnega, skupnega nastopa več organizacij predvidi samo eno, skupno poročilo, ki ga je dolžna predložiti »prvo-pobudnica«, se pravi tista organizacija, ki je prva podpisana pod sporočilo organu oziroma ki je, če je šlo za sestanek, pobudo zanj skomunicirala z organom. Nobenega smisla namreč ni, da bi KPK v takih primerih prejela več tako rekoč identičnih poročil, saj ponavljanje informacij ne koristi transparentnosti lobiranja, kvečjemu po nepotrebnem administrativno obremenjuje tako komisijo kot interesne organizacije.

In drugič, da se iz obveznosti poročanja izvzame male, izključno prostovoljske neprofitne organizacije, kadar gre za stike (izključno) na lokalni/občinski ravni. »Lobiranje« majhnih lokalnih/vaških društev namreč samo po sebi nikoli ni bilo izpostavljeno kot problematično ali povezano s kakšnimi večjimi tveganji, medtem ko je glede na njihovo pomanjkanje kapacitet in številčnost tvegano pričakovati, da se jih da učinkovito seznaniti z novo obveznostjo ali da sploh realno imajo kapacitete za tovrstno poročanje.

Podrobneje obrazložen predlog v amandmajski obliki lahko preberete v prilogi.

 

Predlog dopolnitev novele ZIntPK