Za vas smo ponovno pripravili novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi novela Zakona o ohranjanju narave in Zakon o Svetu za invalide.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave. Pripravljalec: Ministrstvo za okolje in prostor. Spremembe določajo, da lahko interese narave v postopkih zastopajo vse nevladne organizacije s statusom v javnem interesu in ne samo društva, dodatno ureja področje gojitve živali, ureja odškodnine zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah in drugo. Rok za podajo predlogov: 7. 6. 2019.
  • Zakon o Svetu za invalide Republike Slovenije. Pripravljalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zakon ureja sestavo in delovanje Sveta za invalide Republike Slovenije kot neodvisni državni organ za spodbujanje zagotavljanja enakih možnosti invalidov in varovanja njihovih pravic. Rok za podajo predlogov: 10. 6. 2019.

Najnovejše v Uradnem listu