Partnerstvo za odprto vlado (Open Government Partnership) je konec maja objavilo zbornik z naslovom »Do We Trust Democracy? A Future Agenda for Europe« (Ali zaupamo demokraciji? Bodoča agenda za Evropo). Svoj prispevek o odprti vladi je prispevala tudi naša vodja zagovorništva, Tina Divjak, ki meni, da večja odprtost in bolj vključujoč in transparenten pristop sam po sebi ne more povrniti zaupanja v inštitucije.

Tina Divjak v prispevku, ki ga lahko v celoti preberete tukaj, razmišlja, da lahko koncept odprte vlade obstane samo ob ideji oblasti kot povsem racionalnem stroju, zmožnem nevtralnega usklajevanja različnih družbenih interesov. Pravi, da bi morala biti oblast ob tej predpostavki brezideološka, pragmatična, in opozarja, da nas že zgodovina uči, da je najbolj ideološka prav tista oblast, ki zase trdi, da je brezideološka.

Poleg tega meni, da model odprte vlade ljudi politično pasivizira. »Zakaj bi se bilo treba politično angažirati, ko pa modro vladanje lahko zagotovijo že ustrezni procesi? Dovolj je iz udobja fotelja sporočiti svojo voljo in že bo upoštevana. To ni zgolj popolnoma iluzorno, temveč tudi v popolnem sozvočju z neoliberalnim prizadevanjem oblikovanja državljanov v odtujene potrošnike,« je zapisala.

Sklene, da lahko pravično družbo zagotovi edino kolektivno politično angažiranje. Demokracija se po njenih besedah ne bo pozdravila z manj ideologije, temveč kvečjemu nasprotno. »Desni populizem je mogoče premagati samo na volitvah. To pa je možno le, če bodo ljudje odločno podpirali ideje egalitarizma, družbene pravičnosti in liberalne demokracije.«