Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi novela Zakona o varstvu okolja in novela Zakona o vodah.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Pripravljalec: Ministrstvo za okolje in prostor. S predlogom se rešitve glede ravnanja z odpadki iz uredbe prenašajo v zakon in se ureja trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Rok za podajo predlogov: 5. 7. 2019.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Pripravljalec: Ministrstvo za okolje in prostor. Predlagana sprememba omogoča jasnejšo opredelitev, kaj je v zvezi z vodno infrastrukturo mogoče financirati iz Sklada za vode. Rok za podajo predlogov: 8. 7. 2019.

Najnovejše v Državnem zboru

Najnovejše v Uradnem listu